Cena gazu : 2.78 zł
Wpisz numer swojej karty Tako :
* punkty są aktualizowanie co 48 godzin
Oferta dla firm       tel.: 600 247 018       Napisz do nas

PUNKTY TAKO

dodano : 23.09.2014

Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody !

 

 

 

ZBIERAJ PUNKTY PŁAĆ PUNKTAMI

Tankowanie LPG

 • 1L = 1 pkt.

Myjnia automatyczna

 • program 1 = 20 pkt.
 • program 2 = 26 pkt.
 • program 3 = 34 pkt.
 • program 5 = 46 pkt.

 

 Myjnia bezdotykowa

 • 200 pkt. = mycie o wartości 10 zł

Myjnia automatyczna

 • 200 pkt. = program 1
 • 260 pkt. = program 2
 • 340 pkt. = program 3
 • 400 pkt. = program 4
 • 460 pkt. = program 5

 

 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „ZBIERAJ PUNKTY TAKO”

 

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „Zbieraj punkty TAKO”, zwanym dalej Programem, jest firma TAKO Tomasz Kowalski, z siedzibą w Brodnicy przy ul. Lidzbarskiej 68 A.
 2. Data rozpoczęcia Program to 22.08.2014r.

 3. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która zaakceptowała regulamin Programu.

 4. Warunki korzystania z Programu ważne są do 31.12.2015r.

 5. Prawa związane z Programem nie ulegają sprzedaży, przeniesieniu, zbyciu, ani nie mogą być przedmiotem innych czynności, z wyjątkiem opisanych w regulaminie.

 6. Każdej karcie Programu jest przypisany numer oraz konto w systemie komputerowym Programu.

 7. Uczestnictwo w Programie rozpoczyna się w momencie otrzymania Karty Uczestnika Programu.

 8. Uczestnicy Programu zdobywają punkty poprzez dokonywanie zakupów w firmie TAKO Tomasz Kowalski, produktów oraz usług objętych Programem. Warunkiem otrzymania punktów jest okazanie Karty Uczestnika Programu pracownikowi myjni TAKO Tomasz Kowalski przed płatnością za usługę.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyznania punktów za transakcje, podczas których klient okazał kartę po wydrukowaniu paragonu fiskalnego.

 10. Punktów nie uznaje się za transakcje inne niż bieżące.

 11. Wykaz produktów, za które przyznawane są punkty, dostępny jest na stronie www.tako-myjnia.pl.

 12. Lista nagród, które można otrzymać za zdobyte punkty, dostępna jest na stronie www.tako-myjnia.pl.

 13. Każdy uczestnik Programu, po zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów, może odebrać nagrodę. Uczestnik zgłasza chęć odbioru nagrody personelowi myjni TAKO Tomasz Kowalski. Personel sprawdza, czy na indywidualnym koncie Uczestnika Programu znajduje się odpowiednia liczba punktów, uprawniająca do odbioru nagrody.

 14. Karta Uczestnika Programu jest kartą na okaziciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika Programu w związku z dokonaniem transakcji przez osoby nieupoważnione, które weszły w posiadanie Karty.

 15. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Uczestnika Programu, uczestnik traci możliwość wykorzystania punktów znajdujących się na karcie.

 16. Niemożliwe jest sumowanie punktów z dwóch lub więcej kart uczestnika programu. Do odbioru nagrody konieczne jest posiadanie pełnej ilości punktów zgromadzonych na jednej karcie. Karta Uczestnika Programu jest niezbędna przy wydaniu nagrody.

 17. Reklamacje dotyczące Programu można składać pisemnie w siedzibie Organizatora. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpłynięcia.

 18. Klient może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez zdanie posiadanej Karty Uczestnika Programu z siedzibie Organizatora.

 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, o czym poinformuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.tako-myjnia.pl.

 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu.

Tako-myjnia 2022. Projekt i wykonanie asmedia.pl
Najlepsze kosmetyki samochodowe.